Orust är västkustens största och landets tredje största ö efter Gotland och Öland. Orust är ca 2,8 mil i väst-östlig riktning och ca 2,5 mil i nord-sydlig riktning. Orust ligger sex mil norr om Göteborg och tre mil sydväst om Uddevalla. Fasta broförbindelser finns åt båda hållen. Dessutom finns det två färjelinjer som förbinder Orust med fastlandet. Kommunen bildades 1971 efter ett antal sammanslagningar. Till kommunen hör förutom ön Orust en stor och levande skärgård med öar som Gullholmen, Käringön, Lyr och Malö-Flatön.

Orust är en typisk landsbygdskommun där omkring 60 procent av befolkningen bor utanför tätort. Kommunen saknar större tätorter. Däremot finns ett pärlband av mindre samhällen längs kusten – framförallt i väster. Kommunens centralort, Henån, är största tätort med omkring 2 000 invånare.

Orust

0
HSBWaxholmsbolaget