Ung Cancer är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna cancerdrabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 och 30 år som har eller har haft cancer eller är närstående till någon som har eller har haft cancer.

Ung Cancer

0
Waxholmsbolaget