Kunder

Våra kunder finns inom en bred variation av branscher och verksamhetstyper. Vi är stolta över att våra kunder uppskattar våra tjänster. Att arbeta med ett standardiserat utbildningsprogram innebär att man som utbildare kan fokusera på den pedagogiska delen och för kunden innebär det en trygghet att man vet vad man får.

 


 

Balance grundades 2006, av numera herr Prins Daniel och den första anläggningen öppnade samma år på Stureplan och satte en ny standard för gym i Stockholm. Fördelat på ca 2500 kvadratmeter kunde stockholmarna äntligen träna ovanför markplan i ljusa lokaler där alla bjuds på tvål och schampo av ledande varumärken. De får även låna småhanddukar till träningen och efter duschen väntar hårstyling med mousse, gelé och vax. Det finns tillgång till kläder, handduk och skåp. Detta innebär att du kan komma som du är utan att behöva packa träningsväskan på morgonen. Allt för att underlätta träningen och skapa mer tid åt familj, vänner och andra intressen i livet. Vi kallar det för vardagslyx eller balans i livet.

Anders Svensson, VD Balance

Varför är det viktigt att utbilda sin personal i HLR och Första hjälpen?

- Vi vill att all personal på Balance snabbt och effektivt ska kunna hjälpa en besökare, vän eller gäst som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Genom att Cardio Life utför kontinuerlig utbildning där de går igenom hur man utför hjärt-lungräddning samt använder hjärtstartare ökar sannolikheten att vi ska klara den målsättningen!”,

Vad tycker du om Cardio Life som leverantör av utbildningar?

- Balance har vi vid flera tillfällen anlitat Cardio Life gällande utbildningar inom hjärt-lungräddning samt första hjälpen. Vi är mycket nöjda och tycker att Cardio Life alltid levererar det vi efterfrågar och att lärarna har mycket god kompetens. Vi kan med varm hand rekommendera andra företag att anlita Cardio Life.

 


 

Bukowskis Auktioner Logotyp

Bukowskis Auktioner grundades 1870 och har sedan dess förrättat hundratals kvalitetsauktioner för konst och konsthantverk. Bukowskis är störst i Norden på kvalitetsauktioner och marknadsledare inom alla etablerade kvalitetssegment på auktionsmarknaden både i Sverige och i Finland. Samtida konst och fotografi har vuxit explosionsartat och blivit i princip lika stort som modern konst (1900-1960). Fortfarande är Bukowskis ändå allra störst på klassisk konst och konsthantverk. Bukowskis har högst omsättning och flest miljonnoteringar av alla auktionshus.

 


 

HSB Logo 

HSB är en unik företeelse i Sverige. Vi är en kooperativ demokratisk idéburen organisation, och vi ägs av våra medlemmar. Vi består av 30 fristående regionala HSB-föreningar med 3900 bostadsrättsföreningar och 550 000 medlemmar. Alla är med i vår kooperativa federation där alla får vara med och bestämma. Du också.


 

 

Orust Kommun Logotyp

Orust är västkustens största och landets tredje största ö efter Gotland och Öland. Orust är ca 2,8 mil i väst-östlig riktning och ca 2,5 mil i nord-sydlig riktning. Orust ligger sex mil norr om Göteborg och tre mil sydväst om Uddevalla. Fasta broförbindelser finns åt båda hållen. Dessutom finns det två färjelinjer som förbinder Orust med fastlandet. Kommunen bildades 1971 efter ett antal sammanslagningar. Till kommunen hör förutom ön Orust en stor och levande skärgård med öar som Gullholmen, Käringön, Lyr och Malö-Flatön.

Orust är en typisk landsbygdskommun där omkring 60 procent av befolkningen bor utanför tätort. Kommunen saknar större tätorter. Däremot finns ett pärlband av mindre samhällen längs kusten – framförallt i väster. Kommunens centralort, Henån, är största tätort med omkring 2 000 invånare.

 


 

 Waxholmsbolaget logo

Waxholmsbolaget ansvarar för den kollektiva landstingssubventionerade sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Bolaget ska utforma sjötrafiken för en levande skärgård året runt. För att tillfredsställa behoven av sjötrafik ska upphandling och samarbete ske med andra rederier, SL och övriga trafikutövare. Waxholmsbolaget säkerställer pålitliga och effektiva person- och godstransporter till, från och inom Stockholms skärgård till en definierad kvalitets-, miljö- och turstandard.

 


 

Ung Cancer Logotyp

Ung Cancer är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna cancerdrabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 och 30 år som har eller har haft cancer eller är närstående till någon som har eller har haft cancer.